UK Forside
BookBites finns där
framtiden läser
BookBites finns där
framtiden läse

Läs eller lyssna till dina favoritböcker – på språng eller i soffan. BookBites är ditt eget inspirerande läsuniversum, oavsett om du lånar böcker från biblioteket eller från skolan.

Läs eller lyssna till dina favoritböcker – på språng eller i soffan. BookBites är ditt eget inspirerande läsuniversum, oavsett om du lånar böcker från biblioteket eller från skolan.

Ljudböcker och e-böcker, Bookbites
Bølger
Youtube, venskab og jagt på berømmelse
 

Läs mer under hela livet

Läsning vidgar dina vyer och gör världen större. Läsning är nyckeln till kunskap. 
Läsning får dig uppleva hundratals olika liv. Om och om igen – under hela livet.

 
Alternative Text

Ditt nya digitala läsverktyg

På BookBites har vi samlat barnens alla böcker på ett enda ställe. De får ramar/verktyg för att läsa som är enkla och roliga att använda. Varje elev får motiverande kunskaper om sin egen läsprocess och klasskamraterna kan inspirera varandra till nya läsupplevelser. Som lärare kan du följa varje barns takt, bokval och framsteg. Använd dina nya kunskaper för att analysera läsvanorna i din klass, så att du kan stötta eleverna ännu bättre, både gemensamt och individuellt.

Kommer på alle plattformer

Läsning är för alla


Alla kan lära sig läsa. Och alla kan få uppleva glädjen med att läsa … om de får rätt förutsättningar. BookBites är din digitala läscommunity.

Alternative Text
Läs och lyssna var du än är

Alternative Text
Anpassa texten efter dina behov

Alternative Text
Uppläsning, anteckningar och ordbok

Alternative Text
Synliga läsresultat och motivation

Alternative Text

Det är otroligt värdefullt att kunna ge eleverna tillgång till det digitala läsuniversumet i BookBites. Vi ser att eleverna läser mer, blir duktigare och ber om fler böcker.

Rikke Bøg, läsvägledare och bibliotekarie
Alternative Text

Det är ett jättebra verktyg, både för dem som läser mycket och dem som kämpar med att läsa. Jag ser en stor potential hos BookBites och jag är säker på att de motiverande delarna spelar en stor roll i att hålla eleverna fokuserade på sin läsning och därigenom gör dem till skickliga läsare.

Sabah Charif, dansklärare
Søndervangskolen, Aarhus, Danmark
Alternative Text

När man väljer en bok i biblioteket är den antingen inte tillgänglig eller trasig och kanske saknar en sida. På min iPad trycker jag bara på en knapp och tio sekunder senare läser jag en bok.

Tobias, åk 4 på Verninge Skole, Danmark

Läsverktyg nära till hands


Hos BookBites sänker vi trösklarna för läsning genom att ge barnen omedelbar tillgång till läshjälp, vilket innebär att de inte måste lägga ner boken för att få hjälp. Med bara en knapptryckning kan de få texten uppläst, leta upp ord, markera en mening eller skriva en anteckning.

Alternative Text
Text-till-tal

Tryck för att få ett ord, en mening eller en hel sida uppläst

Leta upp ord

Leta upp svåra eller främmande ord i ordboken.

Markera text eller gör anteckningar

Följ med i berättelsen genom att göra anteckningar och färgmarkeringar. 

Radfokus

Använd den digitala linjalen för att kunna fokusera på en rad i taget.

Textjusteringar

Justera textens storlek, typsnitt eller radmellanrum utifrån dina behov.

Bakgrundsfärg

Välj den bakgrundsfärg som passar dina ögon.Statistik för bibliotek


Biblioteket kan följa aktiviteten för både lån och ekonomi samt hur användarna beter sig generellt och för specifika titlar.

Användare kan även lägga till sin läsning i fysiska böcker. Därför
är BookBites den första och enda plattformen som samlar djupgående statistik
om läsning
 i pappersböcker och presenterar den för biblioteket.

Kommersiella data

• Lån (sammanräkn., genomsn. kostnader osv.)
• Användare (lån, bytesavg., försening osv.)
• Demografi (ålder, kön osv.)
• Aktivitet (topplistor, genrer osv.)

Alternative Text

Beteendedata

• Tid för aktivitet
• Längd på lässprint
• Andel färdiglästa böcker/ställen för avhopp
• Data kan analyseras ackumulerat eller per titel

Alternative Text

Gå med i vår läscommunity


Skulle du vilja få nya böcker, bokrekommendationer och inspirerande artiklar om glädjen med att läsa? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Jag vill anmäla mig