Om BookBites

BookBites utvikles i et tverrfaglig og dynamisk team av utviklere, designere og spesialister som har læring og lesing som sitt forsknings- og spesialfelt.

BookBites AS

Vi som jobber i BookBites AS er overbeviste om at lesing er nøkkelen til å skape en bedre verden. På kontoret vårt i Århus i Danmark jobber vi med digital- og motivasjonsbasert lesing. Med støtte fra bl.a. Undervisningsministeriet startet vi i 2015 utviklingen av et digitalt skolebibliotek og leseverktøy som skulle få elever i Danmark til å lese mer. Bare 1,5 år etter oppstart var vi i gang med å få BookBites ut til folkebibliotekene i Norge, også.

BS e-bok AS

BS e-bok AS ble etablert som heleid datterselskap av Biblioteksentralen i 2024 og har overtatt alt salg av digitale bøker til bibliotek. Vi tilbyr dessuten strømmebøker til skole som et supplement til de fysiske bøkene som finnes i skolebiblioteket. Vi vet at bibliotek betyr mye for mange og arbeider for å støtte bibliotekenes samfunnsoppdrag og gi tilgang til kunnskap og litteratur også i ei mobil og digital tid. Biblioteksentralen har jobbet med BookBites til norske bibliotek siden 2017. Nå gleder vi oss til fortsettelsen som BS e-bok AS.