Om BookBites

BookBites utvikles i et tverrfaglig og dynamisk team av utviklere, designere og spesialister som har læring og lesing som sitt forsknings- og spesialfelt.

BookBites AS

Vi som jobber i BookBites AS er overbeviste om at lesing er nøkkelen til å skape en bedre verden. På kontoret vårt i Århus i Danmark jobber vi med digital- og motivasjonsbasert lesing. Med støtte fra bl.a. Undervisningsministeriet startet vi i 2015 utviklingen av et digitalt skolebibliotek og leseverktøy som skulle få elever i Danmark til å lese mer. Bare 1,5 år etter oppstart var vi i gang med å få BookBites ut til folkebibliotekene i Norge, også.

Biblioteksentralen SA

Biblioteksentralen ble etablert allerede i 1952 som et felles serviceorgan for alle folkebibliotek i Norge. Vi vet at bibliotek betyr mye for mange og arbeider for å støtte bibliotekenes samfunnsoppdrag og gi tilgang til kunnskap og litteratur også i ei mobil og digital tid. Vi er eid av landets kommuner og fylkeskommuner og er et ideelt samvirkeforetak, der all fortjeneste går tilbake til utvikling av tjenester. Vi har jobbet med BookBites til norske bibliotek siden 2017 og gleder oss til fortsettelsen med BookBites Skole. Biblioteksentralen er deleier i BookBites AS.