Funksjoner

BookBites gir tilgang til mengder av bøker fra store og små forlag, og som leser får du innsikt i egen lesing og motiveres til å lese mer.


Vi har gjenskapt fordelene med den fysiske boka i en digital kontekst og gjort den digitale leseopplevelsen enda bedre gjennom bruken av lesedata.

Lesing i BookBites


BØKER FOR ALLE
- stort utvalg av barne- og ungdomsbøker

Leselysten styrkes når man alltid kan finne en spennende bok. Det brede og varierte utvalget gjør BookBites ideell til både fritidslesing, lesing i klassen, litteraturundervisning og pensumlesing.

Alternative Text

FIND BOKA SOM PASSER DEG
- kvalifiserte bokforslag

På bokhyllene finner elevene inspirerende tema og kan la dagens humør avgjøre emnet eller dykke ned i spesifikke sjangre. Eleven har alltid oversikt over hvor lang tid det vil ta å lese den enkelte boka for akkurat ham eller henne. Bokormen er elevens personlige lesevenn og kjenner eleven ut og inn. Lesevennen serverer de innsamlede dataene på en oversiktlig måte, oppmuntrer eleven underveis og deler ut stjerner for gjennomført lesing. Bokormen kan også mates med gode tips fra lærere og bibliotekarer. På den måten er det større sjanse for få gode forslag til nytt lesestoff.

Alternative Text

SØK I HELE KATALOGEN

Eleven kan også gå på jakt etter yndlingsboka eller hente ny inspirasjon i et målrettet søk. Du kan søke på både emner, titler, forfattere og forlag.

Alternative Text

OVERSIGT OVER BOKA
- bla i boka

E-bøker vises ofte som en endeløs rekke av like sider. Det kan derfor være vanskelig å se hvor langt man har kommet i boka, eller hvor mye som er igjen av kapitlet. I BookBites sprer boksidene seg ut, slik at eleven får synliggjort hvor mye av boka som er lest og hvor mye som er igjen. BookBites deler deretter boka inn i biter på sju minutter, som sammen med kapitlene gir eleven god oversikt under lesingen. Bokbitene tilpasses automatisk elevens lesehastighet, og i bokoversikten er den neste biten og det neste kapitlet alltid innen rekkevidde.

Alternative Text

LESEOPLEVELSEN
- uforstyrret lesing

I den banebrytende e-bokleseren BookBites får man en opplevelse av bokas lengde og kan raskt få oversikt over hvor langt det er til neste kapittel eller bokbit. Når du blar i boka, får du raskt visualisert at du er på vei bort fra starten og stadig nærmer deg slutten av boka. Hjernen registrerer progresjonen og det utløser dopamin som gir en opplevelse av mestring og velvære. Dette gir en ekstra motivasjon til å fortsette å lese.

Alternative Text

LESEVERKTØY
- tilpass og marker tekst, skriv notater og slå opp ord

Uavhengig av lesenivå eller leseferdighet er det viktig at det er så få hindringer som mulig under lesingen. Uten å gå ut av boka, er hjelpen rett foran deg. Eleven kan raskt og enkelt slå opp et ord, få lest teksten høyt, markere et ord eller skrive et notat. Markeringer og notater lagres lokalt på enheten. Hvis eleven ønsker å fokusere på én linje av gangen, kan «linjefokus» aktiveres. Vanlige valg som skriftsstørrelse, linjeavstand og et bredt utvalg av fargekombinasjoner, huskes til neste gang eleven logger inn. Dette vil også synkroniseres automatisk til andre enheter.

Alternative Text

ELEVENS STATISTIKK
- følg egen progresjon og delta på like vilkår

Innsikt i egen utvikling er motiverende. Innsamling av individuelle og detaljerte lesedata får lesere på alle nivå til å lese mer. Eleven kan alltid se hvor mange minutter han eller hun har lest, og sjekke sin gjennomsnittlige lesehastighet. I tillegg viser statistikken den totale lesemengden og antall opptjente stjerner. Konkurranser er motiverende når man deltar på like vilkår. Når konkurransen handler om antall leste minutter, har elevene likere forutsetninger, og fokuset tas bort fra andre konkurransekriterier, eksempelvis bokas vanskelighetsgrad eller hvem som har lest flest bøker. Eleven belønnes med stjerner under lesingen, og Bokormen hjelper eleven med å lese fram til neste stjerne med oppmuntrende tilrop og ros.

Alternative Text

OVERSIKT
- klasseoversikt og innsikt i enkeltelevers lesing

BookBites for skole samler automatisk inn presise lesedata, slik at læreren enkelt kan følge elevenes leseprogresjon. Når datainnsamlingen er konstant og kontinuerlig, gir det et bedre overblikk en enkeltvise nedslag som for eksempel kartleggingsprøver i lesing. Ved å sammenlikne de innsamlede data med den konkrete boka som leses, kan den lesestøttende innsatsen spisses enda bedre. De innsamlede dataene er også tilgjengelige for kollegaene på skolen, slik at en ny lærer eller en vikar enklere kan ta over ved lærerskifte eller sykdom. Læreren kan også søke i bøkene. På den måten blir det mer inspirerende å veilede elevene i fritidslesingen, anbefale bøker til den enkelte eller velge litteratur til klassen.

Alternative Text