Styrk leselysten


Styrk leselysten med Norges nye digitale skolebibliotek

 BookBites Skole kommer snart til Norge og gir tilgang til mengder av bøker fra små og store forlag. Eleven får ny innsikt i egen lesing og blir motivert til å lese en bit til. Læreren får automatisk oversikt over elevenes leseferdigheter og kan tilpasse undervisningen mer presist.


Styrk leselysten og slipp elevene løs i et inspirerende leseunivers for alle trinn i grunnskole og videregående skole.

Les mer


Alternative Text

Vi ser en stor verdi i å gi elevene tilgang til det digitale leseuniverset i BookBites. Vi ser at elevene leser mer, blir dyktigere og spør etter flere bøker.

Rikke Bøg, leseveileder og bibliotekar, Assens Kommune, Danmark
Alternative Text

Det er virkelig et godt verktøy, både for dem som leser mye og for dem som sliter litt med å lese. Jeg ser et stort potensial i BookBites, og jeg er sikker på at de motiverende elementene er med på å holde elevene fast i lesingen, slik at de blir bedre lesere.

Sabah Charif, dansklærer,
Søndervangskolen, Aarhus, Danmark
Alternative Text

Når man velger en bok på biblioteket, så er den enten lånt ut eller gått i stykker, slik at en side mangler. På iPaden min kan jeg bare trykke, så går det ti sekunder, og så sitter jeg med boka i hånden.

Tobias, 4. klasse,
Verninge Skole, Danmark

Hvem står bak?

Vi utvikler BookBites i et tverrfaglig og dynamisk team av utviklere, designere og spesialister som har læring og lesing som sitt forsknings- og spesialfelt.

Teamet bak BookBites
Vi som jobber i BookBites er overbeviste om at lesing er nøkkelen til å skape en bedre verden. På kontoret vårt i Århus i Danmark jobber vi med digital- og motivasjonsbasert lesing. Med støtte fra bl.a. Undervisningsministeriet startet vi i 2015 utviklingen av et digitalt skolebibliotek og leseverktøy som skulle få elever i Danmark til å lese mer. Bare 1, 5 år etter oppstart er vi i gang med å få BookBites ut til folkebibliotekene, også.

Om BS Undervisning
BS Undervisning (tidligere BS Norli skole AS) ble etablert i 2006 og er et heleid datterselskap av Biblioteksentralen SA. Vi har spesialisert oss på levering av trykte og digitale læremidler samt annen litteratur til norske kommuner og fylkeskommuner, herunder barnehager, grunn- og videregående skoler, skolebibliotek, etater og øvrige institusjoner.