Dato for indhold: 20-12-2017 15:45

Løsning leveret af BookBites A/S

Udbydes i Norge af Biblioteksentralen SA

BookBites – personvernerklæring & informasjonskapselerklæring

Kontakt

BookBites A/S

Katrinebjergvej 115

8200 Aarhus N

Denmark

CVR-nr: 37165875

Du kan bruke tjenestene våre på flere måter. Når du bruker tjenestene, bør du derfor kjenne til hvordan vi benytter oss av opplysningene dine.

BookBites har ansvar for å beskytte dine personlige opplysninger. I det følgende beskriver vi framgangsmåten vår, slik at du vet hvordan vi beskytter dem. Vi beskriver hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi bruker dem.

Vi har forsøkt å gjøre det så enkelt og forståelig som mulig. Du finner derfor også korte forklaringer (definisjoner) på begreper som «informasjonskapsel» og «IP-adresse».

Informasjonskapsel (cookie)

En informasjonskapsel eller cookie er en fil som inneholder en streng av tegn som sendes til din enhet når du bruker tjenestene våre. Når du besøker tjenesten igjen, gjør informasjonskapselen det mulig for tjenesten å gjenkjenne enheten din. Informasjonskapsler kan «spare på» brukerpreferanser og andre opplysninger. Vær oppmerksom på at hvis informasjonskapsler blokkeres eller på annen måte fjernes, vil noen av tjenestene ikke fungere ordentlig.

IP-adresse

Alle datamaskiner som er knyttet til internett tildeles et unikt nummer. Dette nummeret omtales som en internettprotokolladresse (IP-adresse). Da disse numrene som regel tildeles i landbaserte blokker, kan en IP-adresse ofte brukes til å identifisere fra hvilket land datamaskinen har internett-forbindelse.

Hvilke opplysninger samler vi inn?

Vi samler inn opplysninger for å gi brukerne våre en enda bedre opplevelse med BookBites’ tjenester. Opplysningene samles inn på to forskjellige måter:

Opplysninger du gir oss

For å bruke appen fra BookBites må du logge deg inn med brukernavn og passord. Det gjør du enten gjennom Feide-innlogging eller gjennom å opprette en BookBites-bruker.

Opplysninger vi får gjennom bruken din av våre tjenester

Disse opplysningene omfatter:

Opplysninger om enheten din

Vi kan samle inn enhetsspesifikke opplysninger, for eksempel om maskinvaren din, operativsystemet ditt og nettleseren din.

Opplysninger om innlogging

Når du bruker tjenestene våre eller får presentert innhold gjennom BookBites, kan vi automatisk samle inn og lagre opplysninger. Dette kan for eksempel omfatte:

  1. Opplysninger om hvordan du har brukt tjenestene våre
  2. Loggfiler med opplysninger om tidspunkt og dato for besøk og besøkets varighet
  3. IP-adresse
  4. Opplysninger om hendelser på enheten, for eksempel nedetid, systemaktiviteter, maskinvareinnstillinger, nettlesertype, nettleserspråk, dato og tidspunkt
  5. Informasjonskapsler som identifiserer din unike nettleser eller enhet

Innsamling og lagring

Vi bruker forskjellige teknologier for å samle inn og lagre opplysninger når du bruker tjenester fra BookBites. Det kan for eksempel bety at vi sender en eller flere informasjonskapsler til enheten din.

Hvordan bruker vi opplysningene vi samler inn?

De opplysningene vi samler inn, bruker vi for å kunne levere, vedlikeholde og forbedre opplevelsen din av BookBites. Vi kan også bruke opplysningene i forbindelse med utvikling av nye produkter og tjenester.

Vi vil selvfølgelig be om ditt samtykke før vi bruker opplysningene til andre formål enn dem som er angitt i denne personvernerklæringen.

Personvernerklæringen vår gjelder for de tjenester som tilbys av BookBites.

Åpenhet og fritt valg

Hvis du bruker en av tjenestene våre gjennom en nettleser, kan du be nettleseren din om å blokkere alle informasjonskapsler, også informasjonskapsler som er knyttet til BookBites, eller du kan be nettleseren om å spesifisere når vi lagrer en informasjonskapsel. Men husk at flere av tjenestene kan levere mindre funksjonalitet hvis du slår av informasjonskapsler.

Opplysninger som kan gis videre

Vi gir ikke personlige opplysninger videre til virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner.

Vi kan likevel dele innsamlede opplysninger med offentligheten, så lenge opplysningene ikke identifiserer personer. Vi kan for eksempel dele opplysninger med offentligheten for å vise generelle tendenser i bruken av tjenestene våre.

Ikke personlig identifiserbare opplysninger

Opplysninger som ikke er personlig identifiserbare, er opplysninger som registreres om brukeren på en måte som ikke gjenspeiler eller refererer til én enkelt identifiserbar bruker.

Bruksområde

Personvernerklæringen vår gjelder for alle tjenester som tilbys av BookBites.

Endringer

Personvernerklæringen vår kan endre seg over tid. Vi vil opplyse om eventuelle endringer i personvernerklæringen vår på denne siden. Vi oppbevarer tidligere versjoner av personvernerklæringen vår i et arkiv, slik at du har tilgang til dem.

Tjenestevilkår

Når du bruker tjenester fra oss, aksepter du vilkårene under. Les dem derfor nøye. Tjenestene våre er forskjellige, så for enkelte av dem kan det være tilleggsvilkår. Tilleggsvilkårene er tilgjengelig for de relevante tjenestene og blir en del av avtalen din med oss om du tar disse tjenestene i bruk.

Bruk av tjenestene våre

Du skal følge alle retningslinjer som er gjort tilgjengelig for deg i tjenestene. Du må ikke misbruke tjenestene våre. Du må for eksempel ikke bruke tjenestene våre eller forsøke å få tilgang til dem på annen måte enn via den grenseflate og den veiledning som vi leverer. Du må kun bruke tjenestene våre i henhold til loven, herunder gjeldende lov og bestemmelser. Vi kan midlertidig oppheve tjenester eller gjøre dem utilgjengelig for deg hvis du ikke overholder vilkårene eller retningslinjene våre, eller vi undersøker en mulig overtredelse. Når du bruker tjenestene våre, gir det deg ikke eierskap til tjenestenes immaterielle rettigheter eller til det innholdet du får tilgang til. Du har ikke rett til å bruke merkevarbygging, varemerker eller logoer som brukes i tjenestene våre. Du kan ikke fjerne, skjule eller endre juridisk informasjon som vises i eller sammen med tjenestene våre. Når du bruker tjenestene våre, aksepterer du at vi kan sende deg driftsmeldinger, administrative beskjeder og andre opplysninger.

Din innlogging i BookBites

Du må ha en BookBites-innlogging eller kunne logge inn fra en Internett Service Provider (ISP), for eksempel Feide-innlogging, for å bruke enkelte av tjenestene våre. Du kan kontakte oss på hjemmesiden vår, https://bookbites.com, hvis du er interessert i innlogging. Hvis du oppdager at kontoen eller passordet ditt er brukt uten ditt samtykke, skal du straks henvende deg til BookBites for å få deaktivert kontoen, og eventuelt få opprettet en ny.

Beskyttelse av personlige opplysninger og opphavsrett

I denne generelle personvernerklæringen for BookBites har vi beskrevet hvordan vi behandler og beskytter dine personlige opplysninger når du bruker tjenestene våre. Når du bruker tjenestene våre, aksepterer du at vi kan bruke dataene i overenstemmelse med denne personvernerklæringen.

Ditt innhold i våre tjenester

Til noen av tjenestene våre kan du sende inn innhold. Du beholder eierskapet til de eventuelle immaterielle rettighetene du har til dette innholdet. Kort sagt: Det som tilhører deg, forblir ditt.

Når du laster opp eller på annen måte sender inn innhold til tjenestene våre, gir du BookBites lisens eller rett til å bruke dette innholdet i forbindelse med drift og forbedring av tjenestene våre og til å utvikle nye tjenester. Denne retter er stadig gjeldende selv om du slutter å bruke tjenestene våre.

I personerklæringen vår eller i tilleggsvilkår som måtte gjelde for de enkelte tjenestene kan du få flere opplysninger om hvordan vi bruker innholdet. Hvis du sender feedback eller forslag til tjenestene våre, kan vi bruke din feedback eller dine forslag uten forpliktelser overfor deg.

Ansvar for tjenestene våre

I det omfang loven tillater det, fraskriver BookBites og dennes leverandører og distributører seg ansvar for tap av fortjeneste, inntjening eller data, samt økonomiske tap og indirekte, utilsiktede, særlige skader i forbindelse med bruken av tjenestene våre. BookBites og dennes leverandører og distributører er under ingen omstendighet ansvarlige for tap eller skader som ikke med rimelighet kunne forutses.

Kommersiell bruk av tjenestene våre

Hvis du bruker tjenestene våre på vegne av en virksomhet, aksepterer virksomheten disse vilkår. Aksepten holder BookBites og dennes tilknyttede virksomheter, funksjonærer, representanter og ansatte skadesløse i forhold til ethvert krav eller søksmål og enhver handling som måtte oppstå i forbindelse med bruken av tjenestene. Overtredelse av disse vilkår, herunder ethvert ansvar og enhver utgift, som måtte oppstå i forbindelse med krav, tap, skader, søksmål, domfellelse, saksomkostninger og advokatutgifter.

Om vilkårene

Vi kan endre de generelle vilkårene eller tilleggsvilkårene til de spesifikke tjenestene. Dette kan for eksempel gjøres for å reflektere endringer i loven eller i tjenestene våre. Du bør lese vilkårene regelmessig. Vi varsler om endringer i vilkårene på denne siden. Du kan finne varsler om endringer tilleggsvilkår i forbindelse med den pågjeldende tjenesten. Endringer gjelder ikke med tilbakevirkende kraft, og de trer i kraft tidligst fjorten dager etter at de er varslet. Endringer på grunn av nye funksjoner i en tjeneste eller endringer som er gjennomført av juridiske årsaker trer dog i kraft umiddelbart. Hvis du ikke aksepterer de endrede vilkårene for en tjeneste, må du stoppe bruken av tjenesten. I tilfelle uoverensstemmelser mellom disse vilkår og tilleggsbetingelser er det tilleggsbetingelsene som gjelder.

Vilkårene gjelder for forholdet mellom BookBites og deg. De medfører ingen rettigheter for begunstigede tredjeparter. Hvis du ikke kan overholde disse vilkår, og vi ikke umiddelbart gjennomføre de nødvendige tiltakene, betyr ikke det at vi gir avkall på rettighetene våre (som å gjennomføre nødvendige tiltak på et senere tidspunkt). Hvis det viser seg at et spesifikt vilkår ikke kan håndheves, påvirker ikke dette andre vilkår.