Aftalevilkår

BookBites Family

Følgende dokument beskriver betingelser og vilkår for brug af tjenesten (herefter kaldet BookBites Family), som du accepterer ved at oprette et abonnement på BookBites Family. BookBites Family udgives af BookBites A/S, CVR-nr. 37165875, Katrinebjergvej 115, 8200 Aarhus N (herefter kaldet BookBites).

 

Abonnementet

Som privatkunde har du mulighed for at tegne et abonnement på BookBites Family hos BookBites. Som abonnent på BookBites Family har du adgang til de bøger du lejer gennem BookBites Family, så længe din konto er aktiv. Et abonnement er i sin grundform gratis for altid. Du betaler altså kun for det indhold du vælger at leje i BookBites Family.

 

Betaling

Al betaling kan først ske, når du har oprettet et BookBites Family abonnement. Betalingen foretages gennem 3.part (iOS platformen benytter sig af Apples ”in-app purchase” system) og her køber du BookBites Dukater, som kun kan benyttes i BookBites Family. BookBites Dukater kan bruges til at leje bøger i BookBites Family og deles på tværs af kontoen. Et køb med BookBites Dukater giver dig adgang til det valgte indhold i op til 1 år fra købsdatoen. Ved din registrering af dine betalingsoplysninger registrerer og opbevarer en 3.part, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard), på vegne af BookBites de nødvendige betalingsoplysninger til brug ved opkrævning af betaling eller tilbagebetaling for individuelle køb.

 

Særlige vilkår

BookBites Family kræver adgang til internettet og udgifter forbundet med dette er ikke inkluderet i abonnementet og dækkes derfor ikke af BookBites. Hør nærmere omkring dette hos dit teleselskab eller internetudbyder.

 

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved skriftlig henvendelse gennem vores support (support@bookbites.com). I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret, samt hvilket køb du henviser til (dette gøres ved at oplyse konto e-mail, produktnavn og købsdato).

Ydelser undtaget fortrydelsesretten

Levering af digitalt indhold, gennem BookBites Family, hvis afspilning/læsning er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret. Dette er som oftest 30% af beløbet grundet udgifter til 3. part services.

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Alle ekstraordinære omkostninger, udover omkostninger ved overførsel til alm. bankkonti, faktureres ifm. en retursag.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelser

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.
Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte os på e-mail (support@bookbites.com). Da det er en tjenesteydelse jf. Købeloven er der ikke 2 års reklamationsret. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

 

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Fødselsdag
  • Køn

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig og en bedre oplevelse i BookBites Family. Personoplysningerne registreres hos BookBites A/S og opbevares indtil du enten vælger at slette din konto helt eller lader den være inaktiv i 5 år. Når der indsamles personoplysninger via BookBites Family, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Personoplysninger afgivet til BookBites A/S videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand.  Som registreret hos BookBites A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til BookBites A/S via e-mail (support@bookbites.com).

Læs mere om vores privatlivs og cookiepolitik her.